Tel: 021 781 00 01

Echipa noastră este condusă și îndrumată de către executorul judecătoresc Păun Cătălin Ștefan, absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București - promoția 2004, cu studii universitare de master - Drept civil și procesual civil aprofundate, bun cunoscător al legislației și al practicii de executare silită, cât și al dreptului, în general.

Executorul judecătoresc Păun Cătălin Ștefan are o experiență vastă în domeniul executării silite, în perioada 2004 - 2010 activând ca jurist în cadrul unui birou executor judecătoresc, ulterior, în perioada 2010 - 2011 având calitatea de executor judecătoresc stagiar, iar din Decembrie 2011 fiind executor judecătoresc definitiv - membru al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București, fiind numit prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2449/C/2011.

Birou Executor Judecătoresc Păun Cătălin Ștefan este imaginea muncii în echipă și a seriozității, considerăm că ne diferențiem prin calitatea serviciilor, eficiență și promptitudine, păstrând în același timp limitele cadrului legal în îndeplinirea serviciului de interes public cu care executorul judecătoresc este învestit, activitatea noastră de executare silită înfaptuindu-se cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor şi ale altor persoane interesate.

In viziunea Biroului Executor Judecătoresc Păun Cătălin Ștefan relația cu creditorii cât și cu debitorii este una bazată pe transparența, încredere, impartialitate și respect. Obiectivul Biroului nostru îl reprezintă satisfacerea cerințelor creditorilor/petenților cu celeritate, transparență și seriozitate, experiența de până acum în domeniul executării silite fiind o garanție a atingerii acestui obiectiv.